לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 35 | א'תשנה-תשנו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 35 | א'תשנה-תשנו

סיכום בנקודות שיעור 35

א. ביום א' דראש השנה ננסרת נוקבא הגדולה שבגופו ז"א דהיינו מקבלת אור הגבורה מאמא עילאה והיות ולאה היא צד הב"ן של נוקבא הגדולה לכן היא מקבלת הארה זו.

ב. ביום א' דראש השנה לאחר תקיעת שופר מקבלת גם הנקבא הקטנה אור ע"ב ס"ג אולם רק לבחינת כתר שלה מצד ז"א בב' שלישים תחתונים דתפארת שלה, היות ורחל מסופחת אליה אז גם רחל מקבלת לבחינת הכתר שלה.

ג. בשאר עשרת ימי תשובה מקבלת רחל את שאר הספירות שלה להשלמת כלים ובזה הופכת להיות עצמאית.

ד. ביום א' דראש השנה מקבלת רחל גם את כל נוקבא הגדולה שמחזה ולמעלה אבל רק בדרך של התכללות. ביום הכיפורים מקבלת בחינות אלו בעצם ויורשת את לאה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא