לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 27 | א'תשלט-תשמ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 27 | א'תשלט-תשמ

סיכום בנקודות שיעור 27

א. בניית הנקבה מתחילה בראש השנה בסוד הכתוב יהיה שם ה' מבורך

ב. מבורך מתאר את תהליך בניית הנקבה שהיא מב בהתחלה שזה נקרא קושי, ורך בסוף וזה יהיה תהליך בניית הנקבה או הבריאה, והרמז לכך מ"ב האותיות בבראשית שמתארות את הבריאה.

ג. בכל פעם שרוצים לקדם את המדרגה ולהעלותה למדרגה גבוהה יותר, צריך לאבד את המודעות של אותה מדרגה ועל ידי כך לעלות למדרגה גבוהה ולקבל את השדרוג.

ד. אדם שעומד על דעתו דהיינו על המודעות שבה הוא נמצא הוא נקרא כוס מלאה ואינה יכולה להתמלא בעוד משהו אלא אם כן מוכן לוותר על המקום שלו כדי לקבל את המדרגה הבאה.

ה. כאשר ז"א רוצה לתת מדרגת חכמה לנקבה הנקראת בת עין צריך להיכנס לדורמיתא דהיינו לשינה שהיא איבוד המודעות של מדרגת נשמה.

ו. עלייה זו של ז"א שנוקבא דבוקה לו מאפשרת את קבלת אור החכמה הנקרא אור עב סג לצורך הנסירה.

ז. האר"י הקדוש כותב גם על מצב של המעבר מקטנות דז"א לגדלות דנשמה כדי לתת את הקטנות לנוקבא בשם דורמיטא. מאיר לנו בעל הסולם שמושג זה הוא נכון אבל עיקר המושג דורמיתא הוא דווקא בנסירת הנקווה בקומת חיה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא