לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 23 | א'תשלא-תשלב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | שיעור 23 | א'תשלא-תשלב

סיכום בנקודות שיעור 23

1. ג המצבים הראשונים של הנוק' המלכות עדיין לא קיימת כפרצוף אלא שמגיעה רק להיות ספירה בתוך ז"א במצב הג' .

2. במצב הד' שהוא בקומת נשמה היינו מצפים שהמלכות תהיה הגדולה ותוכל להתנסר ולהיות עצמאית ולהיות גדולה. אולם אין הדבר כך .

3. כדי להתנסר מהז"א ולהיות פרצוף עצמאי לגמרי צריך קומת חכמה אחרת אין ביטוי עצמאי לנקבה.

4. בעה"ס מראה לנו כדוגמא של חלוקה לב' פרצופים מאוא' וישסו"ת ששניהם ממדרגת הבינה ובקומת נשמה הם מתחלקים לשני פרצופים היות וג"ר דבינה אינה רוצה חכמה לכן נשארת בשלמות גם כשאין חכמה ואילו ישסו"ת היא בחוסר שלמות לכן נפרדה לפרצוף בפני עצמו.

5. גם בז"א נוצרה חלוקה של למעלה מחזה ולמטה מחזה בקומת נשמה שלמעלה מחזה נקראים זו"ן הגדולים ולמטה מחזה זון הקטנים.

6. זון הגדולים הם בחסדים מכוסים ועל כן יש להם שלמות וראש בקומת נשמה.

7. זו"ן הקטנים הם בחסדים מגולים ואין להם שלמות בקומת נשמה.

8. היות ומלכות צריכה חכמה לכן רק בקומת חכמה היא תתנסר לפרצוף עצמאי לגמרי מהז"א ואת דרך נסירתה נלמד בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא