לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קעג-קעד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 57 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

הסתכלות פנימית עמ' קע"ג-קע"ד – י"ג אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. למדנו בשיעורים הקודמים ט' מינים של זיווגים דהכאה: שאלו לפי סדרן: ד' בחי' דאו"י, ע"ס דאו"ח, נרנח"י, שנגל"ה,, שקומתן שווה, זול למעלה מזו, זו למטה מזו, ע"ס דראש, דתוך והזכרנו שיש ע"ס דסוף 2. בשיעור זה מפרט לנו כיצד נוצרו ע"ס דתוך. 3. היות ואור הטעמים נתפשט ממעלה למטה בבת אחת, אז כל הטעמים, דהיינו התוך, הם רק ספירה אחת – רק מלכות. וכאן הוא אומר שיש עשר ספירות דתוך 4. ע"ס דתוך נוצרו בתהליך של הזדככות המדרגה והזיווגים הנקראים הסתכלות ב' שבהם יצאו קומות הנקודות 5. יש להבדיל בין המין השישי שזה קומות הנקודות שהם פרצופים שונים לבין המין התשיעי שזה בחי' התוך שזה הספירות המפרטות את הטעמים 6. התגלות הספירות של התוך מתראה ע"י החוק ההפוך להתפשטות אורות וכלים דהיינו בעת הסתלקות האורות האור העליון מסתלק תחילה והכי התחתון נגלה תחילה. 7. הנקודות נקראות חיצוניות לטעמים, כדי לייצר פירוט לפנימיות צריך את הפעולה בחיצוניות כדי שנרגיש את הפרטים בפנימיות. וזו הסיבה שבגינה אנחנו רואים פרטים מחוצה לנו בצורה של דומם צומח וחי כדי לפגוש אותם פרטים בתוך האדם שהוא פנימיות הדצח"מ

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא