לעילוי נשמת דוד בן גולדיצה

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשכג-תשכד | שיעור 19

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשכג-תשכד | שיעור 19

סיכום בנקודות שיעור 19

א. למדנו שתי צורות בהם נבחנים המושגים של מ"ה וב"ן: א. צד הזכר וצד הנקבה בעולם האצילות. ב. בכל אחד מהפרצופים זמן השלמת כלים שהוא צד הבן וזמן נתינת אורות בכלים שהוא צד המ"ה.

ב. כאשר הז"א והנוקבא במצב הקטנות נבחן שהם שני חצאים של גוף אחד.

ג. כאשר מדובר בפרצופי הגר אז המושגים הם כחבד זונ כאשר מדובר על פרצופי הזון המושגים המקבילים הם חגת נה

ד. אי לכך בפרצוף הזא, הזא והנוקבא הם כנגד נצח והוד. על כן אלו המושגים המשמשים לאתר את הזא והמלכות.

ה. המובן של זא מהלימוד בד' בחינות דאור ישר שהוא רוצה לקבל הארת חכמה שבתכונה זו יצא מהבינה, שהיא רוצה רק חסדים.

ו. כאשר זא בקטנות אינו משתמש בתכונה זו של קבלת חכמה אלא מתנהג כמו הוד דהיינו מלכות שדוחה חכמה אי לכך במצב זה נקרא שהנצח מתכלל בהוד.

ז. בהמשך נלמד שכאשר ההוד מתכלל בנצח אז יש גדלות ומדרגת חכמה.

ח. רק כאשר יש השתוקקות יש מקום לתיקון ולכן יש נצטרכות לתת את הנסירה והמקום לביטוי הנקבה מצד ההשתוקקות אולם בזהירות רבה רק בתנאי שזה יהיה בדרך תורה כדי שיהיה אפשר לתקן ולא לקלקל חס ושלום.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא