לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשיט-תשכ | שיעור 17

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשיט-תשכ | שיעור 17

סיכום בנקודות שיעור 17

א. הזכרנו מהשיעור הקודם שהנקבה מקבלת רק מחצית מז"א ממצב הקביעות שבו. היות ובמצב הקביעות הוא רק ו"ק דהיינו חגת נהי על כן היא מקבלת רק את הנהי שלו שהם גבורות.

ב. ז"א ונוקבא יצאו בעולם הנקודים בקטנות ובמצב זה היה להם קביעות אולם כשיצאו בגדלות נשברו ולכן הקביעות שלהם בעולם האצילות היא רק כנגד הקטנות שהיתה בעולם הנקודים.

ג. עם ז"א ונוקבא רוצים לגדול מעבר לקביעות הם צריכים שכלול ולא די להם בקיום הקבוע, הוא צריך להשלים את הג"ר והיא את הט' התחתונות שלה.

ד. ההשלמה שלה היא על ידי נסירה היות וצד המ"ה שלה נגנזה ברדלא וכל קיומה בעולם התיקון היא רק נסירה מהז"א. ( ספונטניות רציונלית)

ה. כל עולם האצילות מחולק בכל פרצוף לצד המ"ה וצד הב"ן צד המ"ה הוא הדבר החדש שנוצר בפרצוף כתוצאה מהרשימות מהפרצוף הקודם. צד הב"ן הוא מה שקיים בעולמות מהפרצוף הקודם מעולם הנקודים.

ו. בשלב ראשון בזמן הנסירה המלכות לוקחת את כל צד הגבורות והזכר את כל צד החסדים, מצב הזה אינו שלם ועלול להביא שוב לשבירה כדי לתקן אותו תצטרך הנקבה למעט את עצמה אולם זאת נראה בהמשך המהלך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא