לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשטח-תשיט | שיעור 16

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשטח-תשיט | שיעור 16

סיכום בנקודות שיעור 16

1. בשיעור זה אנו דנים מדוע מלכות קיבלה רק את הנה"י דז"א לבניינה ולא את כל החג"ת נה"י שלו. שהרי היא כגופו והגוף שלו זה כל החג"ת נה"י?

2. כדי להבין תשובה לשאלה זו אומר לנו האר"י שיש כלל גדול שנבין בו הכל :

3. הכלל הוא: "כל תחתון מחצית מהעליון" ודי בזה כדי לבנות את שלמותו.

4. ההשלכה של כלל זה היא נרחבת מאוד אולם השורש שלה הוא שהבריאה היא תמיד תשאר בריאה ותהיה מחצית הכוונה לא שלמה ואת כל שלמותה תקבל על ידי כך שתראה שהיא חצי והבורא הוא השלם ושלמות בלתי תלויה אמנם שלמותה שלה תלויה בדבקות בשלמות של הבורא.

5. לאחר שהבנו שמלכות צריכה להיות רק מחצית מז"א מוסיף ואומר שהיא מחצית מהקביעות של ז"א בעולם אצילות שיש לו רק חג"ת נה"י וממילא מקבלת רק את הנה"י.

6. נה"י אלה נקראים אחוריים ועל זה נרחיב בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא