לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשטו-תשטז | שיעור 15

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשטו-תשטז | שיעור 15

סיכום בנקודות שיעור 15

א. בשיעור הקודם למדנו את הכלל שכל בחינה מקבלת מבריח התיכון שהוא הכלל הוא מהבחינה התואמת לה בכלל הזה שהיא הבחינה שכנגדה. ב. זא ומלכות מקבלים מנצח והוד של אא. ג. כשהוד עולה לנצח ושניהם מקבלים מתפארת הם נחשבים בקומה שווה. ד. בראש חודש הם נחשבים לקומה שווה בשבת הם נקראים קודש הם עולים להיכל אוא והיא נקראת תחתיו שמקבלת ממנו את מדרגת החכמה. ה. יום טוב נקרא מקראי קודש וזה הכנה לקראת השבת לקראת הקודש שזה רק מדרגת ישסות מדרגת בינה ולא חכמה. וכל אחד מהמועדים נלמד במקומו. ו. נושא חדש - נסירה. ז. לידה של המלכות בשונה מפרצופים אחרים היא בנסירה ולא בעיבור רגיל כמו שאר הפרצופים. ח. הנסירה של הנקבה היא העצמאות שהיא מקבלת בתפקיד ההשתוקקות ביחס לזכר שנותן את החסד. ט. הנקבה נקראת אחור גם כאשר יש לה חג"ת נה"י דהיינו קטנות, והיא נחשבת עדיין במצב של עיבור. י. לידתה של הנקבה הוא בנסירה בנתינת גדלות לנקבה. ואת סוד הנסירה נלמד בע"ה בהמשך

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא