לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשיג-תשיד | שיעור 14

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשיג-תשיד | שיעור 14

סיכום בנקודות שיעור 14

התקדמות השכינה הקדושה שהיא הכלל של נשמות ישראל היא על ידי המעבר מנקודה עד זיווג פנים בפנים עם ז"א שהוא הבחינה השביעית של הנוקבא, בחינה זו תתקיים רק בגמר תיקון.

חטא אדם הראשון גרם לבנין הקליפות וחזרתה של הנוקבא לבחינת נקודה שבחינה זו היא מידה של דין שבה האדם והאנושות חיים בתוך קליפת מצרים במקום המדעי מצד המחשבה והתאוותני מצד ההרגשה, גאים בכך ואת זה רוצים לטפח בעולם.

גלות מצרים והרגשה שהתפיסה המדעית והתאוותנית היא עבודת פרך וגלות וכשל, היא התקדמות. 4 בחינה הג' היא גאולה על ידי בחינת האמונה שהיא משה רבנו המאפשרת לראות ולהכיר שיש סדר ותורה שהיא מעבר לתפיסה הגשמית כי רק היא האמונה בכוח סיוע של אהרן שהיא עבודת ה' יכולה להוציא את עם ישראל ואת האנושות מגלות מצרים.

לאחר שבני ישראל יצאו ממצרים הגיעו למדרגה הו' בבנין בית ראשון.

לאחר חורבן בית ראשון ירדו חזרה לבחינה ב' בגלות ועלו מייד לבחינה הג' שגלות בבל היא כנגד גאולת מצרים ושם התפתחה התורה שבעל פה.

לאחר בנין בית שני הגיעו חזרה למדרגה הה' ובחורבן בית שני ירדו למדרגה הא' כפי שהיה בחטא אדם הראשון אולם כבר היה בנין מוכן שם בעקבות חטא אדם הראשון.

מצב האנושות כיום הוא בין בחינה הא' לבחינה הג' וכל אחד במקומו כאשר אומות העולם חיים את בחינה הא ואנו כעם מנסים להוביל את עצמנו אותם לפחות לבחינה הג' זאת ניתן לעשות רק על ידי הסדר של פנימיות התורה שנתן לנו למשל בעל הסולם ועוד גדולי ישראל. הארי הרבש וכו.

עיקר הלימוד שלנו התמקד בהתקדמות של המלכות.

חוק - כל בחינה מקבל מבריח התיכון שאליו היא משויכת ותנאי נוסף מהבחינה שכנגדה באותו בריח התיכון.

זא ומלכות צריכים לקבל מאא והבחינה שכנגדם באא הם נצח והוד לכן דרך השיוך הזה נלמד על ההתקדמות של זא ומלכות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא