לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשז-תשח | שיעור 11

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשז-תשח | שיעור 11

בשיעור זה אנו מבחיניים בהבדל בין מדרגה הג' למדרגה הו'

2 מדרגה הג' אף על פי שעברו לגדלות שמקבלים אורות דנשמה אומנם הארה זו מאירה רק בחכמה בינה דעת וחסד וגבורה. ואינה מאירה בנהי החדשים.

3. למרות שנאמר שמאירה בהוד יש לומר שמדובר על הוד ראשון שעלה למצב הגדלות למקום הגבורה אולם ב' החדש אינה מאירה.

4. במדרגה הו' שהיא כבר מדרגת חכמה מאירה הארת הגדלות בחכמה בינה דעת חסד גבורה נצח והוד.

5. בהארה זו אני רואים גם נצח והוד החדשים מוארים אולם תפארת יסוד ומלכות אינם מוארים הם יוארו במדרגה הז'.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא