לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשג-תשד | שיעור 9

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשג-תשד | שיעור 9

סיכום בנקודות שיעור 9

1. לאחר חטא אדם הראשון חזרה מלכות ביום א' לאחר השבת הראשונה לבחינה הב' של המלכות. 2. בחינה זו היא מצב בו אורות נהי מאירים בכלים דחבד 3. מקום הלבשת המלכות עד זא היא במקום הנהי שלו שהם עצמם מתחלקים לחבד חגת נהי 4. כאשר המלכות מלבישה רק על החבד שזה היה לאחר החטא אז ההנהגה באה בעיקר מזא המגולה היות וחגת נהי שלו לא מלובשים. 5. החמה מחוץ לנרתיקה זה אומר שליטת הזא הקב"ה ללא המלכות, ללא השכינה ללא האמא, שמגוננת על בניה ועל כן השליטה היא בדין ולא ברחמים, מצד מלכות שמים. 6. התיקון התחיל מאברהם אבינו שמתקן את מדרגת החסד של חגת נהי דזא המגולים ובונה את נקודת האמונה הראשונה לאחריו יבואו הדורות הבאים כדי לתקן את שאר הבחינות. 7. המלכות מייצגת הן את כלל הבריאה הן את התקדמות הדורות והן את התקדמות לבניית האדם ואת כל אלה נלמד בע"ה בחלק טז

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא