לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשא-תשב | שיעור 8

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תשא-תשב | שיעור 8

סיכום בנקודות שיעור 8

1.למדנו היום ב' נקודות עקריות נקודה ראשונה על ההבדל בין מיעוט הלבנה לחטא אדה"ר נקודה שניה מצב של גלות וגאולה ביחס של יום חול ויום השבת

2. כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון שזה כנגד מיעוט הלבנה שהיא באה מיתרון כדי להתקדם לבחינת פנים

3. כל חיסרון שבא מגירעון הוא גירעון שזה כנגד חטא אדה"ר שהיה גירעון

4. במיעוט הלבנה מדרגות התפתחותה לא נפסדו אלא רק נסתרו לעומת חטא אדה"ר שנפלו לקליפות והתיקון שלהם מגיע ביסורים ולאט לאט

5. התפקיד בבריאה הוא להביא את המלכות למדרגה הז' שלה שהיא זווג פב"פ על מדרגת חיה במקומה וקבלת ההטבה השלמה

6. גלות מצרים היא חזרה למצב הב' שהיא קטנות דנשמה ומוחין דחול ובכל יום שבת חוזרת למדרגה הו' שהיא מוחין דנשמה דחיה והשלמת כלים וביום חול חוזרת שוב למצב הב'

7.הגלות היא בחינת מוחין דחול של מצב הב' קטנות דנשמה והגאולה מרומזת ביום השבת שהיא הבחינה הו' שיש בה התכללות מהמצב הז' ואת התהליך שצריך לעשות כדי לבוא למצב הז' הן בימים והן במועדים נלמד בשיעור אחר

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא