לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תרצא-תרצב | שיעור 3

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תרצא-תרצב | שיעור 3

סיכום בנקודות שיעור 3

1. בשיעור זה ענינו מדוע קיטרגה הלבנה ומה אומר לה הקב"ה על טענתה שהיא אמרה דבר הגון.

2. שואלת הלבנה וכי ב' מלכים יכולים לשלוט בכתר אחד וכאשר מיעט אותה שאלה הרי אמרתי דבר הגון, ענה לה הקב"ה המיעוט הוא התקדמות ולא נסיגה.

3. המיעוט לנקודה הוא התפתחות לעיבור דאורות הנקרא עיבור ג' ולא חזרה לבנות את הכלים, כי הקיום כבר קיים ואתה צריך לבנות את הדרך להתייחסות הנכונה לתפיסת הבורא שממנו מקבלים את ההארה.

4. היות ואנו מדברים על עולם האצילות שבריח התיכון הוא אא והזא והמלכות הם כנגד השמש והירח, אנו מבקשים לראות כיצד הם משוייכים לאא.

5. זון מלבישים על מקום שמטבור ולמטה דאריך הנקרא נצח הוד ויסוד.

6. מצד היחס של ז"א דאור ישר כאשר הוא עצמו מתחלק לחגת נהי נצח והוד הם כנגד זא ומלכות. יוצא מכאן שכאשר אנו מדברים על נצח והוד דאריך אנפין אנו מדברים על זא ומלכות שהם - שמש כנגד הנצח והירח כנגד ההוד.

7. יש יחסי התכללות בין הנצח וההוד הראשונה שההוד עולה לנצח ואז הם יונקים מכתר אחד דהיינו מהתפארת והשניה שנצח יורד להוד ובמצב זה הוא זה שנותן לה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא