לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קסט

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 55 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

הסתכלות פנימית פ"א עמ' קס"ט-ק"ע – י"א אלול תשע"ט

בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני

1. למדנו בשיעור הקודם שישנם י"ג מינים של ע"ס. עברנו על ארבעה מהם שהם: ד' בח' דאו"י והשורש, ע"ס דאו"ח, נרנח"י שהם האורות המלבושים בכלים ושנגל"ה שהם החלקים שמהם מורכב האדם

2. למדנו היום את המין החמישי של ע"ס שהוא ע"ס שקומתן שווה.

3. המסך הוא הגורם לכך שקומתן של כל הע"ס של אותה מדרגה יהיו בקומה שווה, זאת ע"י האו"ח שמעלה המלכות.

4. כל מלכות בקדושה יש לה מסך. עפ"י עבי המסך גובה הקומה שהיא מעלה הוא יותר גדול והוא הקובע את כל האברים של אותו פרצוף.

5. ראובן הוא תמיד ראובן ושמעון הוא תמיד שמעון היות ויש להם באופן בסיסי מסך שמהווה את צורת ההתייחסות שלהם לחיים עפ"י מי שהם. ולכן כל האיברים הנפשיים שלהם המה המיוחדים להם.

6. הערה* למרות שראובן הוא תמיד ראובן ושמעון הוא תמיד שמעון ישנה אפשרות להתפתחות כל אחד בעצמו ועל זה נדבר בשיעורים הבאים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא