לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תרפ"ט-תר"צ | שיעור 2

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ו | א'תרפ"ט-תר"צ | שיעור 2

סיכום בנקודות שיעור 2

1. בחלק טו אנו לומדים על המלכות דאצילות שנקראת גם השכינה הקדושה שהולכת ומדגדלת ממצב של נקודה עד מצב של גדלות כדי לבוא בזיווג פנים בפנים.

2 המלכות דאצילות יצאה בפעם הראשונה בעולם הנקודים ונשברה ונפלה למקום בריאה יצירה ועשיה.

3. בעולם האצילות מתקינים את הנקבה שתהיה בחינת נקודה קבועה בעולם האצילות שלא טרד למטה מבחינה זו לעולם.

4. הקביעות הזו של נקודה היא כתר מצד הכלים ונפש מצד האורות.

5. תכלית גידולה של הנקבה להיות גדולה כאשר היו ב' המאורות הגדולים קיטרגה שאיך אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, אמר לה לכי מעט את עצמך.

6. על הקיטרוג של הלבנה יש מספר שאלות, למה קיטרגה אז שכבר שימשו בכתר אחד הרי זה התכלית שאליה אנו רוצים להגיע. ועוד נשאל מה היתה התרעומת שלה שאמרה כיוון שאמרתי דבר הגון המעט את עצמי, על שאלות אלו נענה בע"ה בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא