לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קסה-ו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 52 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק ט"ו עמ' קס"ה-ו – ט אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. מפאת צמצום ב' בהחסר הכלים של ת"ת ומלכות נחסרים בפנימיות המדרגה האורות של חיה ויחידה 2. אור החיה הוא מקיף מבחינת הלבוש ואור היחידה הוא המקיף מבחינת ההיכל 3. אור מקיף אומר שהוא יתקבל לעתיד לבוא אבל בזמן שהוא מקיף הוא מחוץ למדרגה. אורות אלו יתקבלו בגמר תיקון לאחר שיבולע המוות לנצח. 4. כל האורות המתפשטים ממעלה למטה מתפשטים בשם הויה והכלים הבאים ממטה למעלה באים בשם אלקים. 5. כל מה שבא מלמעלה העצם שלו הוא רחמים והתנועה שלו היא לקראת דין וכל מה שבא ממטה למעלה העצם שלו הוא דין אבל הוא בא לקראת רחמים. כם ההתפשטות של האור ממעלה למטה והאו"ח שבא בשם אלקים הוא ממטה למעלה וכל זה בקדושה. 6. המושגים שנשתמש בהם באורות יהיו התפשטות והסתלקות, המושגים מצד הכלים יהיו פנים ואחור או הזדככות והתעבות או חשוב ולא חשוב. מכאן אנו למדים שעיקר האתגר שלנו הוא מצד הכלים

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא