לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קסד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 52 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

חלק ג' עמ' קס"ד – ח אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק הקודם למדנו שכנגד חמישה כלים פנימיים במדרגה ישנם חמישה אורות שהם פנימיות המדרגה הנק' נרנח"י 2. בפרק זה (ט"ו) מלמד אותנו דיוק, שבזמן תיקון, דהיינו לפני גמר תיקון – המצב יהיה שונה ויאירו רק ג' אורות במדרגה וב' האורות חיה ויחידה יצאו מחוץ למדרגה כמקיפין. 3. הכלים שנחסרים במדרגה הם כלי ההמשכה של ת"ת ומלכות, שיצאו לחיצוניות הכלי בסוד לבוש והיכל. 4. האורות חיה ויחידה נחשבים למקיפין והמושג מקיף הוא מלשון הקפה דהיינו שינתנו לנו לאחר שנשלם את חובנו של התיקון ונכשיר את הכלים של חוטם ופה והלבוש וההיכל יהיו חלק מאיתנו ואז נוכל לקבל גם את האורות חיה ויחידה בפרצוף וזה נקרא גאולה 5. חיסרון ב' הכלים נובע מתהליך הנק' צמצום ב' בו עלתה מלכות המסיימת והוציאה ב' כלים התחתונים מחוף למדרגה. 6. נשאלת שאלה מודע בחיסרון הלכים ת"ת ומלכות לא חסרים האורות נפש ורוח. והתשובה לכך היא מפאת הפכיות כלים ואורות שבהחסר הכלים התחתונים נחסרו האורות העליונים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא