לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קסב-ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 51 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק י"ב עמוד קס"ב-קס"ג . ו' אלול, ה'תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. עולם עשיה, בחינת הנפש של כלל העולמות, מתחלק לחמישה פרצופים וכל פרצוף ממנו מתחלק גם לחמישה פרצופים, כך שיש בכל עולם עשיה כ"ה בחינות. 2. בכל עולם ובכל בחינה יש פנימיות וחיצוניות . הפנימיות הוא האור המלובש בכלי והחיצוניות היא הכלי. 3. כפי עולם עשיה, כל העולמות כולם מתחלקים לכ"ה בחינות ואורות המלובשים בכ"ה בחינות הללו. 4. חלוקה של כל העולמות לחמש בחינות הם עשר ספירות שקומתן שווה, לעומת זאת החלוקה לכ"ה בחינות נקראות זו למטה מזו, שהן יוצאות על ידי ה' זיווגים דהכאה, מפאת הזדככות המסך. 5. לפנימיות ולחיצוניות בכל אחד מהעולמות יש שמות אחרים, כאשר הפנימיות והחיצוניות בהתאמה, נקראות באופן הבא: א. בעולם עשיה- נפשות ואופנים ב. בעולם יצירה- רוחין ומלאכים ג. בעולם בריאה- נשמות וכיסא ד. בעולם אצילות- עצמות האור וכלים ה. בעולם א"ק- עצמות האור וכלים 6. כל העולמות כולם הם תחת כלל אחד של האינסוף ולכן כל בחינה פרטית היא כפופה לכלל הזה ומשפיעה על גילוי הכלל הזה. לכן חופש הפרט הוא לא סופי, אלא כפוף לכלל שבו הוא נמצא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא