לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תריז-תריח| שיעור 63

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תריז-תריח| שיעור 63

סיכום בנקודות שיעור 63

1.ז"א מקבל במצב הקטנות שלו מתיקוני דיקנא דא"א באופן חלקי

2. תיקוני דיקנא דא"א מחולקים לג' הויות שהם חבד חגת נהי

3. מבחינת חבד דתיקוני דיקנא דא"א מקבל רק י שהיא פוטנציאל להיות ראש מכאן אנו למדים שכל אחד יש לו פוטנציאל להיות עצמו כי יש לו ראש עצמי ופרטי

4. מהויה אמצעית שהיא בחינת חגת דתיקוני דיקנא דא"א מקבל ז"א בחינת ו"ה דאורות שהם נפש רוח דרוח

5. מצד הויה שלישית שז"א מקבל בקביעות נפש רוח דרוח ופוטנציאל להיות ראש שאת זה יקבל בהמשך התפתחותו ועליתו למדרגות הגבוהות יותר

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא