לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קסא

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 50 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק י"ד עמוד קנ"א ה' אלול, ה'תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. כל העולמות מתחלקים לפנימיות וחיצוניות כאשר העולמות שנקראים א"ק ואביע הם החיצוניות והפנימיות נקרא נרנח"י

2. עולם העשיה, שהיא בח' המלכות: הכלים שבא נקראים אופנים והפנימיות שבה נקראת נפש

3. הנפש אף היא מחולקת לפרצופי משנה בעולם עשיה הנקראים א"א אבא אמא ז"א ונוקבא (או מלכות) ובהתאמה מקבלים יחידה חיה נשמה רוח נפש

4. הפירוט נמשך עד א"ס, שגם כל אחד מהפרצופים הפרטיים של עולם עשיה גם מחולק לפרצופי משנה ולכל אחד מהפרצופים יש לו את האור המלובש בהתאמה כך הפירוט עד א"ס שבכל פרט יש פנימיות וחיצוניות

5. הפנימיות בנפש האדם היא בח' הכלל, דהיינו תפיסת הבורא שבו. והחיצוניות זה תפיסת הפרט שבו, דהיינו הרצון שלו שהוא מרגיש שהוא קיים ורוצה

6. כל פרט חייב להיות כפוף לכלל בו הוא נמצא וכל החופש הפרט חייב להיות במסגרת הכלל וכפוף אלךיו, שאם לא כך רוצה להשליט את החיצניות על הפנימיות ורוצה להשליט את תפיסת הנברא על תפיסת הבורא - ולא אמת הדבר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא