לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תרא-תרב | שיעור 55

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תרא-תרב | שיעור 55

סיכום בנקודות שיעור 55

1.בשיעור זה מבקשים אנו ללמוד את מקור החכמה של היסוד דז"א כדי שיוכל להזדווג עם היסוד דנוקבא להוליד נשמות

2. יש להבין את ההבדל והשלמה של היסוד דזכר ויסוד דנקבה הנקראים בליט ושקיע

3. יסוד דזכר הנקרא צר ואריך הוא בולט בהארת החכמה שלו והיסוד דנקבה הוא קצר ושקוע כהשלמה ליסוד הזכר שיש ביסוד דנקבה את הכח לדחות את אור החכמה של הזכר כדי לקבל אותו רק בצורה הראויה

4. תפקיד הנקבה הוא ליצר רצון הנקרא או"ח המלביש שרק דרכו ניתן לקבל את האור והיא השקיעה הנכונה הנקראת עוביות שבמסך ולא עוביות סתם( ראה חלק ט' תשובה ט')

5. א"א שהוא חכמה דמ"ה של עולם אצילות צריך לספק את החכמה ולו יש ג' מצבים מצב א נקרא זקוף שהוא במצב הקביעות וזוקף ראשו מהתחתונים ואינם מקבלים מאומה מאור החכמה מצב ב הוא מצב של כפיפת ראש בו או"א עולה לראש דא"א ראש דא"א עולה לראש דעתיק ומשם כופף ראשו למקומו הקבוע ונתן חכמה לאו"א מצב הג בו ז"א מקבל את החכמה מא"א דרך הנהי דא"א ולא דרך או"א והא מצב השכלול בו נלמד בשיעור הבא

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא