לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצט-תר | שיעור 54

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצט-תר | שיעור 54

סיכום בנקודות שיעור 54

1.בשיעור זה למדנו על ההבדל בין הדעת של הנקבה לדעת של הזכר

2. נשים דעתן קלה זאת מכיוון שיש להם רק את מחצית הדעת שהיא עיטרא דגבורה ויש בכך סכנה בבחינת הלחם הקלוקל דהיינו חיות שזה נקרא לחם חמימות תענוג אבל רק של גוף ולכן צריכה האשה להיזהר בצניעות אחרת גורמת לחטא של גופניות ללא העיטרא דחסד

3. הדעת של הזכר היא דעת שלמה היות ויש לו גם עיטרא דגבורה ועיטרא דחסד אבל חסר בהשתוקקות השלמה שיש לנקבה אבל מצד עצמו לא פוגם אלא מה שגורם לו לפגם הוא צד הנקבה

4. בחינות אלו מתבטאות ברצועה הימנית של התפילין שהיא נצח שהיא קצרה ולא מגיעה לנקבה דהיינו למטה מחזה ובחינת ההוד הרצועה השמאלית שהיא כן יורדת למטה מחזה לנקבה שיורשת את המקום שלמטה מחזה שהיא בחינת רחל

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא