לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצה-תקצו | שיעור 52

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצה-תקצו | שיעור 52

סיכום בנקודות שיעור 52

1.בשיעור זה אנו מבקשים להבין מיהי המלכות שהיא קשר של תפילין שממנה יוצאות הרצועות נצח הוד כדי להאיר לתפילין של יד

2. הזווג שנעשה בקשר של תפילין הוא בין ז"א לעיטרא דגבורה בחינות אלו נובעות מהזווג שנעשה באו"א לצורך ז"א

3. בזווג זה שהיה על המוחין לא נעשה זווג על המלכות כי אין מלכות מצד מוחין הנקרא התלבשות אורות בכלים היות ובחינת המוחין אנו גוזרים מפרצוף עב ששם אור המלכות האיר ביסוד ובמלכות לא היתה ההארה

4. אולם מצד הכלים ולא מצד המוחין כן היה למלכות זווג ועל כן בקשר של תפילין שהוא הזווג על המלכות אבל מצד הכלים אין שם את צד המוחין שהיו באו"א ולכן אין פרשיות שם

5. עתה נשאר לנו להבין מיהם הנצח וההוד המשתלשלים מהקשר הזה

6. יש לשים לב שז"א נקרא ת"ת מצד התלבשות אורת בכלים ונצח מצד הכלים

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא