לרפואת אתי אורלי בת מרתה

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצג-תקצד | שיעור 51

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקצג-תקצד | שיעור 51

סיכום בנקודות שיעור 51

1. תפילין של יד שהיא בחי' רחל מלכות הנפרדת מקבלת אורה מרצועות של תפילין של ראש- נ"ה שהם העליון שלה, ולא מקשר של תפילין שהיא העלי עליון שלה.

2. הרצועות מתחלקות לנ"ה כאשר רצועת הנצח קצרה מזו של הוד.

3. כדי להבין מיהי רחל, צריכים לראות מה קרה בזיווג לצורך קבלת החכמה באו"א.

4. ז"א שהוא בחי' ת"ת הוא הגורם לזיווג באו"א, ויחד איתו עטרא דגבורה שהיא המסכים בזיווג.

5. כאשר זיווג זה שהיה באו"א מתפשט למקומו – את הראש מקבלים או"א ואת מקום הגוף יורש הת"ת ועטרא דגבורה ששמשה איתו למעלה, אעפ"י שיורשת בהמשך (לאחיר הנסירה) את המקום של מחזה ולמטה, אולם בהתפשטות הזו הראשונה היא עדין לא קיימת, אלא רק בהתכללות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא