לרפואת הראל ויהודה בני חנה רבקה

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקעז-תקעח| שיעור 43

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק י"ד | א'תקעז-תקעח | שיעור 43

1.ז"א דאצילות בא לתקן את שבירת הכלים שהייתה בעולם הנקודים במלכי דחג"ת ותנהי"מ

2. ז"א בגדלותו יכול לתקן היות ובקטנות שתיקן רק את הכלים דפנים אין די בכך לתקן את הכלים דאחורים

3. התפילין של ראש הם האתגר לז"א להמשיך לתקן עד גמר תיקון עד שיבולע המוות לנצח

4. תפילין של ראש הם הבחינה השישית של ז"א כאשר העלי העליון שלו הם או"א והעליון שלו ישסו"ת והוא עצמו הוא מקבל המוחין

5. עולם אצילות מסודר בג' מערכות כאשר בכל מערכת ישנם ג' מדרגות הנקראים עלי עליון עליון ותחתון כאשר בכל מדרגה ישנן ב' בחינות מקיף ופנימי יוצא מכך שבכל מערכת ישנם ו' בחינות

6. ג' המדרגות במערכה הראשונה הם עתיק א"א ואו"א

7. ג' המדרגות במערכה השניה הם או"א ישס"ות וז"א

8. ג' המדרגות במערכה השלישית הם או"א עם ישסו"ת ז"א ונוקבא

9. כל מערכת פועלת כך שהמקיף דעליון מאיר לפנימי של התחתון בפעם הראשונה את הל' דצלם שלו לאחר מכן ממשיך להאיר לו חסדים ונוצרת הכאה בין הפנימי דתחתון למקיף דעליון ומההכאה הזאת נוצר מקיף לתחתון וממקיף זה מאיר לפנימי דתחתון שלו ונותן לו את הל' דצלם שלו לאחר מכן ממשיך לו ונוצרת הכאה בין המקיף לפנימי של התחתון שלו ושוב נוצר בתחתון מקיף כך ממדרגה למדרגה מעתיק עד ז"א כאשר המקיפים של ז"א הם התפילין של ראש

10. על המערכת השלישית שבנוקבא שהיא מקבלת המוחין נלמד בע"ה בשיעור הבא

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא