לעילוי נשמת מזל בת רחל

הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקסה-תקסו | שיעור 37

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקסה-תקסו | שיעור 37

סיכום בנקודות שיעור 37

1.בשיעור זה אנו דנים על מדרגת החכמה של ז"א המתקבלת מהשינוי שצריך לעבור באו"א הקבועים שיש להם מדרגת ו"ק דחיה

2. ראש דחכמה דז"א בנוי מחב"ד ובשיעור זה ניסינו להתחקות על המקור של ראש זה וכך למדנו

3. החכמה ובינה דז"א מתקבלים מהב' כיתפין שבמקורם משויכים לאו"א שמשוייכת לאחסנתא שזה מדרגה גבוה כי היא ירשה את מדרגת החכמה מא"א

4. הדעת דז"א מתקבל מהב' עיטרין שהם מצד החכמה מדרגה יותר קטנה מהחכמה והבינה אולם יש בה אפשרות לקבל את החכמה על כן יש צד שבו חכמה ובינה הם יותר גדולים ויש צד שהדעת הוא יותר טוב

5. המסקנה שדעת דז"א חשוב מחכמה ובינה אף על פי שהארתו היא רק חכמה מבחינת אורחא למעברה ביה

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא