לעילוי נשמת זכאי בן מזל

הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקסא-תקסב | שיעור 35

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי תע"ס חלק י"ד | א'תקסא-תקסב | שיעור 35

סיכום בנקודות שיעור 35

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא