לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קנו-ז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 47 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

חלק ג' עמ' קנ"ו-ז – ב אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. זיווג דהכאה נק' הסתכלות. ישנו זיווג דהכאה בראש לצורך הטעמים ויש לצורך הנקודות. לצורך הטעמים נק' הסתכלות א' ולנקודות נק' הסתכלות ב' 2. נקודות הם הפרצופין היוצאים בעת הזדככות המדרגה 3. הנקודות הם פרטים של הטעמים שהוא הכלל, ולכן הם נצרכים כדי שנוכל לקראות גם את הפרטים של הכלל ולא רק את הכלל עצמו\ 4. בזיוגג דהכאה אחד בראש שהוא הפוטנציאל של מה שקורה בראש כל הכלים שווים 5. חשוביות של כל בח' היא עפ"י הקרבה שלה למקורה, ככל שהיא קרובה יותר למקור היא חשובה יותר להיפך 6. בכל זיווג דהכאה, בכל קשר ישנם תמיד שתי נקודות של מקור, של המשפיע ושל המקבל. זה נקרא כתר דאור ישר וכתר דאור חוזר 7. באותו זיווג דהכאה, אותה הסתכלות – כל המדרגות שוות. ככל שמדרגה יותר רחוקה מכתר דאו"י כך היא קרובה יותר לכתר דאו"ח ולהיפך. ובכך כל המדרגות שוות. 8. מכך שכל המדרגות שוות בכוח, יוצא שגם כל ההבחנות בגוף יהיו שוות כי צריך את כל הפרטים ששייכים לאותו כלל.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא