לרפואת מרה בת שפיריניה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 29 | עמודים אלף תקמט-תקנ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 29 | עמודים אלף תקמט-תקנ

סיכום בנקודות שיעור 29

1. ז"א צריך לקבל אור חכמה כדי להמשיך את התיקון של עולם הנקודים אולם בצורה מתוקנת

2. בקביעות עולם אצילות ז"א לא מקבל חכמה ולכן צריך לעשות תנועה נוספת כדי שתתקבל חכמה זאת

3. נשאלת שאלה מהיכן מקבל ז"א את אור החכמה מאחד כתוב שמקבל משיערות דא"א ומאידך אומר שמקבל ע"י אבא

4. כדי לקבל תשובה צריכים להבין תחילה את מקור החכמה שיש בעולם אצילות ועל כן אנו נדרשים לראות מה קרה בשורשי המוחין שהם ראש דא"א

5. כאשר א"א נולד למקומו מעתיק הוא תוקן במ' דצלם שלא מאפשר לקבל גר דחכמה ומל' דצלם שרק דרכו אפשר לקבל ו"ק חכמה

6. ההשלכה של מה שקרה בראש דא"א משפיעה על פרצופי אריך שהם או"א וישס"ות שאו"א מתוקן במ' דצלם וישס"ות בל' דצלם

7. נעשו ב' מיעוטים באצילות שהם אלו שמאפשרים את קבלת חכמה אחר מיעוטה הראשון תיקון מ' דצלם והשני יציאת הבינה מראש דא"א

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא