לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 25 | עמודים אלף תקמא-תקמב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 25 | עמודים אלף תקמא-תקמב

סיכום בנקודות שיעור 25

1. הז"א נולד עם כוחות הנקראים יוסף ובנימין שהם כנגד ב' עטרין בחינת או"י ואו"ח.

2. ישסו"ת שהיא הבינה שמולידה את ז"א מוגבלת בחכמה שבה בב' היסודות של אמא שהיא קצרה ושל אבא שהוא צר.

3. היכולת של האמא לעשות זיווג על חכמה בזכות הת"ת שנמצאת בבינה ומעוררת אותה לעשות זיווג על חכמה כדי להוליד את הז"א , אולם הוא נולד על פי ההגבלות האלה של הקצר וצר ולכן מקבל רק מצד ב' עטרין ולא מצד אחסנתא.

4. ז"א שהוא רק בחינת ב' עטרין גם הוא מוליד נשמות אולם רק לאחר שתתנסר ממנו הנוקבא שעל זה נלמד בהמשך ונשמות שיוולדו ממנו הם גם יהיו זכרים ונקבות כנגד ההגבלות שלו. שאותם נלמד בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא