לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קנד-ה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 46 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

חלק ג' עמ' קנ"ד-ה – א אלול תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בפרק יב אנו למדים כיצד מכינים כלים המאפשרים לקבל את האור בדרך של אהבה. של יתר דבקות. 2. הסתכלות היא נקראת זיווג דהכאה. הסתכלות א' – זיווג דהכאה בבח' ראש, שממנה יש התפשטות לגוף בפעם הראשונה. הסתכלות ב' – זיווג דהכאה בבחי' הגוף, שנבאר אותו בהמשך. 3. רק עם אור העיניים שהוא אור חכמה, ניתן לעשות זיווג דהכאה כי הוא בא על בחי' רצון לקבל. שרק עליו היה צמצום ורק בו שיכת מחשבה. 4. הסתכלות א' שהיא זיווג דהכאה בראש ממנה נתהוו כלים ראש, שהם כלים בכח ולא בפועל 5. המילה את מרמזת על כ"ב אותיות מא' עד ת'. ואין שום אפשרות לאות שהיא כלי וחסרון ללא או"ח – אותיות עבריות, אותיות אמתיות. 6. רק ע"י שילוב של או"י ואו"ח נתהווים כלים בראש בהתפשטות ממעלה למטה מתהווה כלי דגוף, שהוא כלי בפועל. אולם פירוט הכלי הזה צריך להסתכלות ב', שאותה נלמד בהמשך. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא