להצלחה בלידה של תמר בת ברוריה אליה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 16 | עמודים אלף תקכב-תקכג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 16 | עמודים אלף תקכב-תקכג

סיכום בנקודות שיעור 16

1. בעולם אצילות ישנם ב' מיני שפע: א. אור של קיום שבא מקביעות דעולם אצילות מזיווג תדיר דלא פסיק שלא תלוי בתחתונים. ב. אור של שכלול שבו ישנם שני שלבים אור עב סג להשלמת כלים ולאחר מכן אור המתלבש בכלים.

2. כדי לקבל את אור השכלול צריך להפעיל זיווג על מלכות של צ"א אולם זה אסור בעולם אצילות מא"א ומטה. אם כך איך יהיה שכלול בעולמות?

3. על ידי ביקוש של נשמות הצדיקים שגורמים לעלילת מן עד ראש דעתיק מתאפשר לא"א לעלות לעתיק ולהתכלל איתו בזיווג של צ"א שהוא הנקרא ראש דלא אתידע היות והתחתונים לא יודעים דהיינו לא מזדווגים על צ"א.

4. ראש דאוא' שעולה גם כן לראש דא"א יכול לקבל מא"א שכבר אחד עם עתיק וקיבל אור זה.

5. אור זה ניתן כאור של ברכת הזרע לצורך היכולת להולדה גם לז"א אולם יש להבדיל בין קבלת האור בכלים לבין יצירת ההשתוקקות.

6. אור זה שמגיע מעתיק של צ"א מאיר כמקיף ולא כפנימי ובכך מעורר את האח"פ לעלות חזרה למדרגה כדי שאפשר יהיה לעשות עליהם זיווג דקדושה.

7. דומה אור זה לאור א"ס שאינו נדבק בעיגול אולם מאיר כאור מקיף המייצר השתוקקות כפי שבעיגול אסור לקבל אור זה כאור פנימי כן כאן באצילות אסור לקבל את אור עב סג להשלמת כלים כאור פנימי אלא רק כהשלמת כלים ליצירת ההשתוקקות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא