לרפואת הוד בן אתי אורלי

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 15 | עמודים אלף תקכא-תקכב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 15 | עמודים אלף תקכא-תקכב

סיכום בנקודות שיעור 15

1. הזיווג שאנו דנים בו זיווג של חצות לילה שתפקידו לת"ת גדלות למדרגה, גדלות זו ניתנת על ידי אור עב סג שמוריד ה"ת מעיניים.

2. אור עב סג נשאר בצ"א ואנו נמצאים באצילות שבנוי על בסיס של צ"ב אז כיצד תתאפשר גדלות בעולם אצילות?

3. הגדלות מתאפשרת על ידי עליית מ"ן דהיינו ביקוש של התחתון לעליון שהביקוש הזה עולה עד המקום שמשם אפשר לקבל אור של צ"א שהוא ראש הס"ג .

4. א"א עצמו מצד הטבע שלו בעולם אצילות אינו יכול לעשות זיווג על חכמה של צ"א וכדי לעשות זאת הוא משתמש לא במלכות הטבעית שלו הנמצאת במקום התת אף על פי שתת עלתה לדעת במצב של עלייה זאת מכיוון שתת זו עדיין שייכת לצ"ב.

5. א"א משתמש במזלא ודיקנא היות והדיקנא היא מצ"א בסוד מותרי מוחא מזל ה ח' ומזל ה יג' הם כנגד חסדים וגבורות שמהיחבור שלהם בפנמיות נוצר דעת שעליו אפשר לעשות זיווג של צ"א.

6. זיווג דחצות לילה מאפשר גדלות במדרגה ועם גדלות זו שהוא נקרא כלי המעלה מ"ן ניתן ביום , בתפילה לעלות מן לקבלת אור שאותם אנו מקבלים בזיווג בשים שלום בתפלת העמידה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא