לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קנב-ג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 45 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק י"א עמוד קנ"ב-קנ"ג כ"ט אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בעיניים, שהוא בחינת אור חכמה ובחינה א', מד' בחינות דאור ישר, אין הבל. מכיון שאין שם השתוקקות, שהרי האור והכלי באים כאחד. 2. הנאצל מתחלק לצד מאציל שבו וצד נאצל שבו. כתר, חכמה הם צד המאציל שבו, בינה ז"א ומלכות הם צד הנאצל שבו. 3. צד המאציל הוא בחינת האור, צד הנאצל הוא בחינת גילוי הרצון לקבל שקיים רק באוזן, חוטם פה. 4. האור, דהיינו החכמה, הידע, ההארה, ההכרה, שעליה צריך לעשות זיווג דהכאה, באה רק מצד המאציל, כי הוא נותן את האור, דהיינו, מצד העיניים. 5. החמדה, ההשתוקקות, המקום, שהוא מקום העבודה לייצר כלי לאור חוזר, הוא רק במקום שיש רצון לקבל בצד הנאצל שבאדם, דהיינו באוזן, חוטם, פה. 6. עין רואה והלב חומד, הוא השילוב של העיניים והאח"פ, דהיינו, את האור אנחנו מקבלים מהעליון, שעליו לא צריך לעשות זיווג דהכאה, אלא לקבל אותו בהתבטלות גמורה. הלב חומד- דהיינו כדי להנפיש ולהיות חלק שמקושר לבורא ואוהב אותו. החמדה הנכונה הינה, כאשר האדם יכול לעשות אור חוזר על אור העיניים באח"פ. 7. אם יהיה חומד בלי אור חוזר, זאת תהיה חמדה שלילית והוא יהיה בבחינת חומד אשת חברו וכו' 8. מכל הפרק הזה יוצא לנו שצריכה להיות שותפות, אור וידע וחכמה מקבלים מלמעלה, בלי השתתפות של התחתון, את ההנפשה עושים על ידי אור חוזר מלמעלה באוזן חוטם פה.

שאלות חזרה

מסך מלא