לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 13 | עמודים אלף תקיז-תקיח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 13 | עמודים אלף תקיז-תקיח

סיכום בנקודות שיעור 13

1. זיווג חצות לילה כולל 3 מקומות:

1. בבריאה ששם הזיווג הוא עם רחל שמשתעשעת עם נשמות הצדיקים בכך שמוציאה אותם מהקלי' בעודן בביע והוא שכתוב ואמונתך בלילות.

2. זיווג של לאה עם ז"א על ג"ר דנשמה שהם לצורך הזיווג של הנשמות מגיל יג שיש להם כבר ו"ק דנשמה ומבקשים שלמות של גר דנשמה.

3. זיווג של אוא' שמתאר את הקומה שעליה עושים זיווג שהם אוא' שהם קומת נשמה בקביעות דעולם אצילות.

2. למרות הזיווג הגדול הזה האדם צריך לשאוף לזיווג גם של מדרגת חכמה ולכן צריך גם את הגילוי של היום ששם יעשה זיווג ביום על בחינת רחל שעולה לאצילות כדי להשיג גם מדרגת חכמה היות והיא מטרת הבריאה ולכן צריך גם עליה לעשות את הזיווג ולא די בקומת נשמה .

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא