לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קנא

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 44 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק י"א עמוד קנ"א כ"ח אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1.      למדנו בשיעור הקודם שכל העולמות מחולקים עפ"י ד בח' ושרש לא"ק אבי"ע. כל כולם מתחלק לפרצופין א"א, אבא, אמא, ז"א ונוקבא. שכל אחד מהפרצופין מתחלק לאברים שנקראים גל' עיניים אזן חטם פה.

2.      עוד למדנו הפכיות כלים ואורות. שתמיד באותה מדרגה, כאשר יש לי כלי או אבא שנקרא פה הוא מושך הכי חזק אבל מקבל את האור הכי קטן

3.      למדנו שאור העיניים, עליו אין הבל, כי אין בו או"ח הקרא הבל

4.      בעיניים אין הבל היות והעביות, דהיינו הרגש הרצון קטן שם. והיות ויש עביות קלושה בבחי"א לכן גם הבל יהיה הבל קלוש, דהיינו לא קיים

5.      כל ההרגש שיש לתחתון הוא עפ"י המחשבה שנעשית על ידי זיווג דהכאה

6.      אם המחשבה קלושה, דהיינו רצון קטן, זה מה שמתפשט לגוף

7.      היות ובבחי"א אין השתוקקות עצמית (הרגש הרצון לכן גם הזיווג דהכאה קלוש ואינו מתפשט לגוף, לכן אור החכמה נשאר כאור מקיף ואינו מתפשט לגוף

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא