לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 8 | עמודים אלף תקז-תקח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 8 | עמודים אלף תקז-תקח

סיכום בנקודות שיעור 8

1. למדנו בשיעור הקודם שבתפילת ערבית יש זיווג עם לאה פב"פ בקומת נשמה ורחל במצב אחור באחור.

2. לאחר תפלת ערבית עד חצות לילה לאה מקבלת כותל דהיינו מסך נוסף על המסך העצמי שלה, מקבלת גם מסך לצורך הארת חכמה שאותו שואלת מרחל.

3. כל זה נעשה מכיוון שלאה שהיא המחשבה המופשטת צריכה לדעת על מה לחשוב שרוצה לחשוב באופן זה ולכן אין זיווג של זכר בלי נקבה ולכן לאה נצרכת בשביל הזיווג האמיתי על מדרגת חכמה להשאיל כלים מרחל.

4. זיווג דחצות לילה הוא אחר שלאה סיימה לקבל ולשאול את הכלים דרחל ועתה עושה זיווג של תורת הנסתר של המחשבה המופשטת כדי לארגן ולסדר את המחשבה המופשטת ולתת אותה לרחל ביום.

5. ההשתתפות של רחל בהתכללות בזיווג של לאה בחצות לילה מאפשרת לה לקבל כירושה את כל מה שעשתה לאה בלילה ולבוא בזיווג על מדרגת חכמה ביום.

6. בבוקר בתפלת שחרית עולית רחל לזיווג עם ז"א בכל קומתו וקומתה וזאת על ידי ירושת הכלים מלאה .

7. בזיווג זה של גילוי בתפלת 18 עקרת הבית היא רחל ולאה רק באה לשמש אותה , דהיינו הענווה באה לשמש את האהבה והאהבה היא העיקר שהיא בחינת רחל.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא