לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קנ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

שיעור 43 – תלמוד עשר הספירות – דף היומי – חלק ג'

פרק י"א עמוד ק"נ כ"ז אב תשע"ט בית מדרש הסולם- שיעור מאת הרב אדם סיני 1. אור חוזר נקרא הבל היוצא מהפרצוף. 2. כל המציאות מתחלקת לעולמות א"ק ואבי"ע על פי ד' בחינות דאור ישר: כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות 3. כל עולם מתחלק לפרצופים: אריך אנפין, אבא, אמא, זעיר אנפין ומלכות. 4. כל פרצוף מתחלק לאברים הנקראים: גלגלתא, עיניים, אוזן, חוטם ופה. 5. ככל שהעוביות של הכלי היא יותר עבה, כך ההבל הוא יותר גדול. ההבל שבאוזן הוא גדול מהעיניים, אולם קטן מהחוטם, וזה של הפה גדול מכולם. 6. למרות ההבל הגדול שיש בפה, הוא מקבל את האור הקטן ביותר. ולמרות ההבל הלא קיים בגלגלתא, הוא מקבל את האור היותר גדול. 7. כדי להבין מדוע בפה מקבלים את האור הקטן ביותר ובגלגלתא את הגדול ביותר, צריכים לחזור על עניין הפכיות כלים ואורות, שבו למדנו שלצורך המשכת האור, צריך את הכלי העבה ביותר , אולם לצורך קבלת האור, צריך להיות השוואת צורה ובכלי הזך ביותר, מקבלים את האור הגדול ביותר. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא