לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 2 | עמודים אלף תצה-תצו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 2 | עמודים אלף תצה-תצו

1. עוהנ"ק שיצא למטה מטבור נשבר וצריך לתקנו על ידי עולם האצילות.

2. עוהנ"ק מתחלק לקיום ושכלול הקטנות כנגד הקיום והגדלות כנגד השכלול.

3. בחלק זה אנו לומדים על המוחין שהם בחינת השכלול על כן נצטרך לראות כיצד מתקנים את הגדלות דעולם הנקודים.

4. בגדלות אנו רואים 3 מדרגות:

הראשונה- בריח התיכון של כל עוהנ"ק שמצד הראש נקרא הסתכלות עיינים דאוא' מצד הגוף נקרא מלך הדעת.

השניה- מלכי חג"ת שיצאו בקומת חכמה.

שלישית- מלכית תנהי"ם שיצאו בקומת בינה.

5. לעומת הקביעות שנתקנה תיכף עם קיום עולם האצילות, הגדלות מתקנת לאט לאט דרך עליית מ"ן של נשמות הצדיקים כפי המ"ן העולה כך יש את התיקון.

6. מצד הקלקול מלכי תנהי"ם מתקנים את הגאוה כדי לבוא לענוה, מלכי חג"ת מתקנים את התאוה כדי לבוא לאהבה, מלך הדעת מתקן את הפירוד כנגד האחדות בבחינת המשיח של מדרגת היחידה.

שאלות חזרה

מסך מלא