לעילוי נשמת שלום בן מרים

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 1 | עמודים אלף תצג-תצד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ד שיעור 1 | עמודים אלף תצג-תצד

שיעור 1 סיכום בנקודות

1. בחלק יד אנו לומדים על המוחין דהיינו גדלות של ז"א.

2. כדי שיהיה מוחין צריך עיבור לצורך מוחין אלו ועיבור זה בא לאחר הקטנות והלידה בט' שנים ויום אחד.

3. כל הביקוש בא מהבנים ובזכות הביקוש מלמטה מתאפשרת הגדלות למעלה, ביקוש זה נקרא עיבור.

4. הביקוש לאחר שבירת הכלים בא מהקליפות היות ואותם בנים שנקראים גם מלכים ונקראים גם ז"ת דנקודים נפלו לקליפות.

5. הסביר לנו בהרחבה את שבירת הכלים שנפלו שמונת המלכים למטה מפרסא למקום בי"ע ובהמשך נלמד שמשם עולים המ"ן והיות וכך נצטרך סדר מיוחד כדי לתקנם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא