לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קמו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

מבאר אשר לבוש והיכל נפרדו משורש נשמה גוף ונעשו למקיפים, וגם ביאורי א"ק ואבי"ע, ונרנ"ח, ועסמ"ב. ובו ח' ענינים:

א. שורש נשמה גופות דבוקים זה בזה. לבוש והיכל נפרדו מהם. ב. שורש נשמה גוף הם כלים פנימיים שבהם כל החיצון יותר הוא יותר גרוע. לבוש והיכל הם כלים מקיפים שבהם כל החיצון יותר הוא חשוב יותר ולפיכך נמצאות הקליפות בין הגוף ללבושים, ששם מקום החושך והגרוע יותר. ג. כשפרצופי א"ק ואבי"ע מתלבשים זה בזה הם מתלבשים כל אחד רק בג' בחינות: שורש נשמה גוף שבו הדבוקות יחד, ושעשר הספירות דגופות אינן מתלבשות בע"ס דלבושים. ד. שורש נשמה גוף דא"ק מתלבשים תוך שורש נשמה גוף דעתיק דאצילות ושורש נשמה גוף דעתיק דאצילות מתלבשים בשורש נשמה גוף דא"א דאצילות. ושנ"ג דא"א מתלבשים באבא וכו' עד"ז. ה. א"ק ואבי"ע כלולים זה מזה, ויש א"ק ואבי"ע בא"ק, וא"ק ואבי"ע באצילות, וא"ק ואבי"ע בבריאה, וכן ביצירה ועשיה. א"א הוא בחינת א"ק שאינו מושג . אבא הוא אצילות. אמא היא בריאה. ז"א יצירה. נוקבא עשיה. מאצילות נמשכות נשמות, מבריאה רוחות, וביצירה מלאכים, ובעשיה אופנים. ו. האדם כולל נפש רוח נשמה חיה מד' עולמות אבי"ע שבכל בחינה מהן ישנן נפש רוח נשמה חיה. ונשמה דנפש חשובה יותר מאור נפש דרוח. ז. אפשר לזכות גם לנפש דאצילות, ויותר למעלה, והזוכה לרוח דיסוד דאצילות יהיה בעלה של השכינה. ח. הוי"ה במילוי ע"ב, ה"ס יו"ד דהוי"ה, שה"ס אצילות. ובמילוי ס"ג ה"ס ה' ראשונה דהוי"ה וה"ס בריאה. ובמילוי מ"ה, ה"ס ו' דהוי"ה, וה"ס יצירה. ובמילוי ב"ן ה"ס ה' תחתונה דהוי"ה וה"ס עשיה.

סיכום בנקודות שיעור 40 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ג' עמ' קמ"ו, קמ״ז – כד באב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בצמצום ב', מנקודים ואילך, מתוך השנגל"ה לבוש והיכל יצאו מהמדרגה לבחינת מקיפים ורק שורש, נשמה וגוף, נשארו בבחינת פנימיים. 2. היות וחייבות להיות עשר ספירות ולא פחות, אז במקום הלבוש וההיכל, שהם כנגד ז"א ומלכות, נוצרו כלים פנימיים חדשים בז"א ומלכות של הבינה, דהיינו של הגוף, כדי להשלים את המדרגה. בהמשך נלמד כיצד זה נעשה. 3. בכלים הפנימיים, דהיינו שורש נשמה וגוף, הפנימי חשוב יותר והחיצון גרוע יותר, דהיינו הבחינה הגרועה בפנימיים היא הגוף. 4. במקיפים, הבחינה החיצונית יותר, היא חשובה יותר והבחינה הפנימית יותר היא הגרועה יותר, דהיינו הלבוש הוא היותר גרוע בין הלבוש וההיכל שיצאו למקיפים. 5. המקום הגרוע בכלל המדרגה, ששם נאחזות הקליפות ושם החושך, הוא בין הלבוש לגוף, היות והלבוש הוא המקום היותר גרוע מצד המקיפים, והגוף הוא המקום היותר גרוע מצד הפנימיים. 6. כל ההלבשות שיש בין התחתון לעליון מתקיימות רק בין שנ"ג של תחתון, שמלבישים על שנ"ג דעליון, הן בעולמות והן בפרצופים. 7. כדי לדייק יותר, נאמר ששנ"ג של כל תחתון מלביש רק על הגוף של המדרגה העליונה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא