לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קמה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 39 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ג' עמ' קמ"ה – כב באב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. בעולם א"ק שנגל"ה שלמים, דהיינו אין חלוקה ביניהם – כולם נקראים פנימיים. 2. מעולם הנקודים הנקרא גם עולם השבירה, לבוש והיכל יצאו מהמדרגה לכלים חיצוניים שנקראים גם מקיפים. שורש נשמה גוף נשארו במדרגה והם נקראים כלים פנימיים. 3. מה שגרם לחלוקה זו הוא צמצום ב'- צמצום ב' (צ"ב) הוא עליית המלכות המסיימת למקום הבינה של הגוף. ולכן העלתה את הסיום למקום הבינה במקום שתהיה רק במלכות. כתוצאה מכך גם ז"א, דהיינו הלבוש, יצר מהמדרגה. 4. יש להדגיש שהיציאה היציאה זמנית עד שיתוקן צ"ב ונחזור לצמצום א' (צ"א) והלבוש וההיכל יחזרו להיות פנימיים. 5 מדור הקבע של הקליפות הוא בין הלבוש לגוף – בין הכלים הפנימיים לאלו החיצוניים.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא