לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 74 | עמודים אלף תמד-תמה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 74 | עמודים אלף תמד-תמה

שיעור 74 סיכום בנקודות

1. בשיעור זה אנו עוסקים ביכולת של אוא' לקבל גדלות מא"א.

2. כאשר א"א מעלה את האח"פ שלו שהם נקראים גם חג"ת כי הם גוף , מעלים יחד איתם את הגלגלתא ועיניים דאוא' בסוד אחים בכורים.

3. עליית הגוע' דאוא' הוא לצורך עיבור לגדלות הנקרא עיבור ב'. בעיבור זה צריך לתת אור ע"ב ס"ג לצורך השלמת כלים במדרגת התחתון.

4. נשאלת השאלה אם איזה דעת ישמשו א"א במצב העיבור לצורך גדלות של אוא' אצלהם כדי לתת להם אור ע"ב ס"ג.

5. תשובה: עם המלכות של הדיקנא הנקראת ימי קדם היות והיא מצ"א שיכולה לתת אור ע"ב ס"ג, ולא עם המלכות הנמצאת בת"ת היות והיא מצ"ב ובזאת אנו רואים כיצד הדיקנא משמש לצורך גדלות.

6. אנו רואים שמות מתחלפים שלכאורה נראה לא הגיוני כמו למשל שדעת עומד למעלה מבינה ועוד... אלא שכל האי דיוקים האלו לכאורה מתבהרים מתוך ההבנה שיש פה שתי שפות מעורבות אחת מצד העלייה של המדרגה והשניה מצד קביעות המדרגה.

7. לכן יש לשים לב שכשמדבר על קביעות המדרגה זה רק לצורך מיקום ובאמת ההרגש של המדרגה הוא רק מטעם המקום החדש שעלה אליו ולכן יש לשים לב תמיד אם מדבר מצד הקביעות או מצד העלייה ולעיתים מדבר על העלייה ביחס לקביעות ואם נבין זה נצא מכל השמות הלא מוסברים במקומם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא