לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 73 ב | עמודים אלף תמב-תמג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 73 ב | עמודים אלף תמב-תמג

שיעור 73 ב סיכום בנקודות

1. בשיעור הקודם למדנו על העלייה הראשונה כנגד היציאה הראשונה מג' היציאות שהיו.

2. היציאות נועדו לתיקון כדי לייצר קביעות בעולם אצילות שלא תיפגם.

3. העלייה הראשונה היתה כאשר בא אור ע"ב ס"ג לתת גדלות למדרגה שהוריד את שליטת המסך הנקרא קרומא דאוירא וגרם לעליית חג"ת דעתיק לראש.

4. החסד שעלה לראש נהיה לחכמה הגבורה לבינה והתפארת לדעת. והיא הדעת הראשונה .

5. יחד עם החג"ת דעתיק עלו גם הראש דא"א היות והם היו כאחים בכורים בעת הירידה.

6. אור ע"ב ס"ג מאיר גם לראש דא"א ומוריד את השליטה של קרומא דאתחפיא שהוא המסך שיש בראש דא"א.

7. כתוצאה מכך החג"ת דא"א עולים לראש דא"א שנמצא עתה במקום ראש דעתיק כאשר החסד נהפך לחכמה והגבורה לבינה והתת לדעת השניה.

8. התפקיד של אור ע"ב ס"ג להאיר ולעורר את התשוקה דבר שהוא מותר רק שאסור לקבל את האור הזה במקום התשוקה.

9. אור ע"ב ס"ג מצ"א יכול להאיר במקום ראש דעתיק ולכן אין בעיה להוריד ה"ת מראש דעתיק וגם לא בראש דא"א שעולה למקום עתיק אולם עדיין יש בעיה כיצד נוריד את הת"ת בראש דאוא' שהוא למטה מראש דעתיק, על זה נענה בעז"ה בשיעור הבא.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא