לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 73 א | עמודים אלף תלט-תמ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 73 א | עמודים אלף תלט-תמ

שיעור 73 א סיכום בנקודות

1.בשיעור הקודם למדנו על ג' יציאות שהראשונה היא יציאה מראש דעתיק מג"ר דחכמה לו"ק דחכמה יציאה הב' מראש דא"א מו"ק דחכמה לג"ר דחסדים יציאה הג' מג"ר דחסדים לו"ק שהוא חוץ לראש.

2. ג' היציאות הם במצב הקביעות של עולם אצילות שזה גם מיוחס למצב של קטנות של עולם אצילות.

3. במצב הגדלות מגיע אור ע"ב ס"ג ומבטל את הפרסאות דהיינו המסכים שגרמו לג' היציאות.

4. בשיעור זה למדנו על העלייה הראשונה כגד היציאה הראשונה.

5. האח"פ דעתיק שהם נקראים חג"ת היות והם גוף עלו לראש כאשר חסד עלה לבחינת חכמה גבורה עולה לבחינת בינה ות"ת לבחינת דעת.

6. הדעת שנוצרה עתה בראש כתוצאה מעלייה הא' היא הדעת הראשונה שהיא אחת מ 4 הבחינות דעת שאותם נלמד בהמשך.

7. יחד עם אח"פ דעתיק עלו גם הראשים דא"א שבמצב הקביעות היו כמו אחים בכורים.

8. בהמשך הלימוד נלמד על העליות הנוספות כתוצאה מהמעבר לגדלות ע"י אור ע"ב ס"ג.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא