לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 72 | עמודים אלף תלט-תמ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 72 | עמודים אלף תלט-תמ

שיעור 72 סיכום בנקודות

1. למדנו בשיעור הקודם שהדעת דדיקנא היא הבסיס לתיקון של או"א ולכאורה היא נמצאת למעלה מהם אולם התיקון נעשה בהיותם בעליה לראש דא"א. ובזאת אנו פותרים את העניין כי הדעת נמצאת במצב זה מתחתיהם. 2. ישנם ג' יציאות בעולם אצילות שהם ג' מיעוטים של הראש. 3. מיעוטים אלו נצרכים כדי שתהיה אפשרות לשמש בסוגי ראשים שונים שדרכם צריך לנהל את המערכה של התיקון של עולם הנקודים. 4. היציאה הראשונה היא יציאה מג"ר דחכמה שיש בעתיק שהוא שייך לא"ק ואין בא"א שיצא למתחת לקרומא דאוירא. 5. ממיעוט זה אנו מבינים שאת המערכה של התיקון נוכל לעשות רק במסגרת של צ"ב ואסור לרצות לתקן בג"ר דחכמה דהיינו בבחינה העצמית של הרצון לקבל הגדול כמו שהיה בצ"א. 6. היציאה השניה היא אף מו"ק דחכמה שיש בראש דא"א והם או"א שיצאו מחוץ לראש דחכמה ומשמשים כראש של חסדים. 7. יציאה ג' היא יציאה אף מראש דחסדים לבחינת ו"ק שלא משמשים יותר כראש אלא בעת עליה והם נמצאים למטה מחזה דא"א שהוא סיום האורות של ראש. 8. אם כך אנו מבינים שעיקר התיקון יהיה באצילות בב' בחינות או מתוך ראש דע"ב דאצילות שהוא ו'ק דחכמה או מתוך ראש דס"ג שהוא בחינת חסדים מכוסים והם ב' בחינות הנקראים גם יראה ואהבה וממטה למעלה יהיה התיקון של היראה קודם לתיקון אהבה. 9. אין הנקבה יוצאת מהזכר אלא הם באים במקביל ויש ביניהם יחסי שיתוף כמו בין ד' התלבשות לג' דעוביות שלמדנו שיוצאים מגל' ומשמשים בע"ב כך גם גל' ומו"ס שבראש דא"א.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא