לרפואה והצלחת שלי בת רחל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 68 | עמודים אלף תלא-תלב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 68 | עמודים אלף תלא-תלב

שיעור 68 סיכום בנקודות

1. תיקון הי"ב הוא הפה הפנוי משערות.

2. הפניות היא פניות תמידית יש בה צד דומה לפניות השערות מהתיקונים ג',ה',ז' אולם יש בה גם שוני שבפה זה קבוע ובאחרים הוא אינו קבוע.

3. תיקון היב' הוא חלק מחמשת התיקונים הניתנים מגלגלתא ובהיותו כזה אז חכמה אינו יכול לקבל אך חסדים יכול לקבל ויתרה מכך החסדים הם כאלה ששום חכמה לא יכולה להפר אותם בבחינת אוירא דכיא.

4. הכוח הזה לשמור על חסדים מכוסים עד גמה"ת מאפשרת לעשות תשובה על כל החטאים.

5. יש שוני בתיקון היב' בין א"א לז"א .

6. בא"א נקרא התיקון אשר נשבעת לאבותינו שיש שבועה שתמיד אפשר לתקן בבחינת אין דבר העומד בפני התשובה, אבות אלו הם חג"ת דא"א שעליהם מלביש פרצוף אוא' עילאין שהוא בחסדים מכוסים והוא עולם התשובה. ( שמקבל משורש התשובה הנקרא גלגלתא דא"א)

7. תיקון היב' נקרא בז"א וחטאה היות שהוא צריך לתקן את מלכי דחג"ת ששם צריך לקבל חכמה ולכן חסדים מכוסים אין די ולכן התיקון שלו הוא בשלב זה כפי התשובה מיראה שזדונותיו נעשים לשגגות ולא לזכויות, על כן נקרא וחטאה שחטא בא על שגגה בשונה מפשע שהוא על מזיד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא