לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות – חלק ג עמוד קמג-ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

סיכום בנקודות שיעור 38 - תלמוד עשר הספירות - דף היומי - חלק ג'

פרק ג' עמ' קמ"ג – כא באב תשע"ט בית מדרש הסולם – שיעור מאת הרב אדם סיני 1. הפרטים שבכל עולם מצד האדם שבו, נקראים שנגל"ה של אותו עולה 2. העולמות מחולקים כך שא"ק ואבי"ע בהתאמה הם כנגד שנגל"ה 3. כפי שאנו למדים את בחי' השנגל"ה הן מצד ההתכללות והן מצד הפירוט, כן ישל למוד אותם מצד האורות המלובשים בגלים שהם יחידה, חיה, נשמה, רוח ונפש (יחנר"ן) 4. כ"א מהבחי' היא מפורטת לבחי' נוספות עד אין סוף. הן מצד הכלים והן מצד האורות. ישנו בחי' אדם שנקרא אדם ושרש, אדם נשמה, אדם גוף, אדם לבור ואדם היכל. כ":א מסוגי בחי' אדם אלו מקבל מכל עולם את בחינתו. למשל אדם נשמה יקבל נשמה מא"ק, נשמה מאצילות נשמה מבריאה וכן הלאה. אותו דבר משאר הבחינות ואתו דבר מצד האורות. 5. דרך ההתפתחות של האדם מתגדלת באופן הבא. א. צריך להשיג בתוך עולמו שלו את כל בחי' השנגל"ה של אותו עולם מצד הכלים ויחנר"ן מצד האורות. התפתחות נוספת היא לעלות לעולם נוסף מעליו ושם להתחיל להשיג את הבחינה. העצם שלו וההתכללות שלו מכל שאר השנגל"ה של העולם הזה וכן האלה עד שמשיג את מדרגת אדם קדמון שזו מדרגת יחידה הפרטית של כל אחד. וכל זה לא יוכל לעשות מבלי התכללות מחבריו, שההתככלות באה ע"י המפגש והאימון שלו להכיל ולהשתתף עם חבריו בהתפתחותו.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא