לעילוי נשמת ישראל בן איטה

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 67 | עמודים אלף תכט-תל

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 67 | עמודים אלף תכט-תל

שיעור 67 סיכום בנקודות

1. למדנו בשיעור הקודם שהתיקון ה י' והיא הם הלידה מהתיקון התשיעי שהוא כעין עיבור.

2. התיקון הי' והיא' באים יחד לצורך הגדלות כאשר האחד מהם הוא לצורך זיווג והאחר לצורך חימום הזיווג דהיינו השתוקקות.

3. בז"א ראינו שהזיווג קודם לחימום דהיינו נושא עוון ופשע. לעומת זאת בא"א שאין פחד מאחיזת החיצונים החימום הנקרא תתן אמת ליעקב קודם לחסד לאברהם שהוא צד הזיווג אולם גם בא"א וגם בז"א שניהם באים יחד.

4. תיקון היב' הוא הפה הפנוי משערות.

5. פניות משערות של הפה שונה מפניות השערות שלמדנו בתיקונים הג' הה' והז' .

6. היות ותיקון ה יב' ניתן מבחינה שכנגדו מגלגלתא ושם האור הוא קבוע ולא תלוי במעשה התחתונים לכן הפה בין אם יש חכמה ובין אם אין חכמה במדרגה הוא תמיד יהיה פנוי משערות והתיקון שלו משביח את השערות ורואים שהם באו לתועלת הפה.

7. בתיקונים הג' הה' והז' נראה שהם יהיו לעיתים עם שערות ולעיתים בלי שיש הארת חכמה יהיו בלי, שאין הארת חכמה יהיו עם שערות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא