לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 64 | עמודים אלף תכג-תכד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות - חלק י"ג שיעור 64 | עמודים אלף תכג-תכד

שיעור 64 סיכום בנקודות

1. למדנו בשיעור הקודם שהתיקון השמיני בבחינת יכבוש עוונותינו הוא בחינת המזל שהבנים חיים ומזונות תלויים בו.

2. מזל יש בו ב' מובנים: א. שהוא נוזל טיפין טיפין לאט לאט ב. שיש בו זלזול.

3. הזלזול הו שהאדם מוכן לזלזל ברצון הגדול שלו במטרה שלו להיות מאושר ולקבל על עצמו את הדרך של המיעוט העצמי כדי לבוא למקום היחד, אומר בעה"ס הזלזול הוא שבח גדול לתחתונים כי לולי זו לא היו התחתונים יכולים לקבל אורות החיים.

4. התיקון התשיעי נקרא מצולות ים.

5. התיקון התשיעי מתחיל את התיקונים של שערות שלא מתוקנות בחכמה אלא בחסדים בשונה משמונה התיקונים הקודמים

6. הדיקנא מורכב מדיקנא שבדיקנא וברישא שבדיקנא

7. ה' התיקונים האחרונים שאותם מתחיל התיקון התשיעי הם נובעים רק מהתכללות שכפי שהיא לא התקנה בחכמה בפנימיות המדרגה שנשארה בבחינת אוויר ום' דצלם כך גם שערות אלו יתוקנו רק בחסדים מכוסים.

8. כוח שערות של 5 התיקונים הללו מאפשר להתגבר על כל בעלי הדין התובעים על חטאי בני האדם ונכנעים להם היות וכוח האמונה של חסדים מכוסים מתגבר על כל חכמה שהיא כמו שראינו בבחינת מרדכי והמן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא